Een betoverde wereld

Doeners gezocht!
mei 29, 2018
Stop de verwoesting!
juni 4, 2018
Show all

Een betoverde wereld

 

Wij leven in een betoverde wereld vol wonderen, geheimen en magie. Een wereld die zoveel meer dimensies kent dan onze ogen kunnen zien en ons brein kan bevatten. Wie het wil zien zal betekenisvolle synchroniciteit ervaren. Wie bereid zijn of haar gesloten wereldbeeld op te geven zal nieuwe dimensies zien. Wie eerlijk in de spiegel durft te kijken zal zien dat we in hoge mate scheppers zijn van onze eigen werkelijkheid, dat onze gedachten en intenties instrumenten zijn waarmee we de wereld kunnen veranderen. Wie met open blik de schoonheid van de natuur bekijkt, zal begrijpen dat we met laboratoria en microscopen het geheim van het leven nooit zullen ontrafelen. De dingen hebben hun geheim.

Mensen maken bijzondere en onverklaarbare dingen mee: wonderen, ontmoetingen met engelen, openbaringen en visioenen. Bovendien zijn er mensen met bijzondere gaven. Ik leef zelf bijvoorbeeld met een vrouw die de aura’s ziet van mensen en dieren en die ‘s nachts informatie ontvangt van spirituele entiteiten. Elke ochtend opnieuw vraag ik haar met grote interesse wat ze ‘s nachts heeft geleerd. En ik eer deze ervaringen en moedig haar aan deze informatie te integreren in haar bestaan.

Oude religieuze tradities en nieuwe spirituele stromingen geven woorden en beelden aan deze ervaringen. En elke traditie heeft daarvoor een eigen taalveld. Dat lijkt me een belangrijke waarde van deze religieuze en spirituele tradities: dat ze ons helpen om ons te openen voor de gelaagdheid van het leven. Deze tradities vertellen wát het is dat je ziet en ervaart. Het verschaft een wereldbeeld waarin het kán gebeuren. Het verschaft vaak ook een matrix waarin goede van slechte ervaringen en entiteiten worden onderscheiden (engelen en demonen bijvoorbeeld).

De ervaring van een betoverde, bezielde, bedoelde, gelaagde wereld is geweldig, op welke manier die zich ook aandient. Dromen, visioenen, ontmoetingen met overledenen, engelen, natuurwezens, ET’s, stemmen... Het maakt het leven rijk, betekenisvol en mateloos interessant. Het opent ons naar een dieper begrip van het leven. Ik ken het en leef het en gun het iedereen!

Ik zie intussen twee potentiële gevaren bij deze ervaringen. De eerste benoemde ik gisteren al: soms wordt deze ervaring van het hogere als beslissend ervaren. Het wordt dan een doorslaggevende ervaring die de ‘gewone ervaring’ van dit ondermaanse leven overstemt. Het gevolg kan opnieuw zijn dat persoonlijke verantwoordelijkheid wordt ontlopen en mensen niet meer persoonlijk aanspreekbaar zijn op hun doen en laten. Ik denk dat het belangrijk is de ervaring van die andere dimensie serieus te nemen en te integreren in je eigen bestaan. Zoals ik altijd tegen Anat zeg over haar ‘stemmen’ in de nacht: ‘Luister goed naar hen en neem hun inzicht mee... maar stop niet met denken, integreer deze kennis in je bestaan en geef het roer van je leven niet uit handen. Blijf zelf de verantwoordelijkheid voor je bestaan dragen’.

Het tweede gevaar zie ik vaak gebeuren in religieuze kringen: de persoonlijke spirituele ervaring wordt dan gebruikt als ‘bewijs’ voor de eigen religieuze overtuiging. Een visioen of droom ‘bewijst’ reïncarnatie, een engel ‘bewijst’ de waarheid van de bijbel of een bijna-dood-ervaring bewijst het leven na de dood. De persoonlijke spirituele ervaring wordt zo dus ingezet om de geloofde concepten over het leven te bewijzen. Ik denk dat je ze daarmee opblaast. De spirituele traditie helpt je de ervaring te duiden, maar de omkering (de spirituele ervaring bewijst de traditie) berust op een denkfout: deze ervaringen komen overal voor!

De ervaring van een betoverde magische wereld is wat ons voluit mens maakt. Ontvang het, neem het in eigendom, wees er dankbaar voor, open je hart ervoor... maar sla er niet een ander mee om de oren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *